cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

MŨ TAI BÈO

Tác giả: Quân sự

MŨ TAI BÈO:

mũ mềm bằng vải có vành rộng, giống hình cái tai bèo, trang bị cho quân giải phóng Miền Nam Việt Nam. MTB là biểu tượng của "Anh Giải phóng quân" trong Kháng chiến chống Mĩ ở Miền Nam Việt Nam.


 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự