cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Tác giả: Quân sự

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ:

luật quy định nghĩa vụ của công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia lực lượng vũ trang nhằm để bảo vệ Tổ quốc, trách nhiệm của hội đồng nghĩa vụ quân sự, các cơ quan nhà nước, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội trong các công tác liên quan đến nghĩa vụ quân sự của công dân.

LNVQS ở Việt Nam lần đầu được thông qua 15.4.1960, công bố 28.5.1960; được bổ sung và sửa đổi hai lần (26.10.1962 và 10.4.1965).LNVQS hiện hành được thông qua 30.12.1981, công bố 10.1.1982 và bổ sung, sửa đổi 21.12.1990. Theo LNVQS, công dân Việt Nam có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân. Làm nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội. Công dân nam giới đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; lứa tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là hai năm, của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kĩ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tầu hải quân là 3 năm.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự