cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

KHỞI NGHĨA BA TƠ 1945

Tác giả: Quân sự

KHỞI NGHĨA BA TƠ 1945:

cuộc nổi dậy giành chính quyền của nhân dân Ba Tơ (châu thuộc miền tây tỉnh Quảng Ngãi); nổ ra ngày 11.3.1945, sau 2 ngày Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương. Lợi dụng thời cơ Nhật chưa đến, chính quyền Pháp hoang mang, tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Ba Tơ đã lập ra Uỷ ban Khởi nghĩa, lãnh đạo quần chúng phá "căng" (nơi an trí tù chính trị) giành chính quyền. Cuộc mít tinh được tổ chức tại sân trại giam đã biến thành cuộc biểu tình kéo đi vây đồn Ba Tơ. Chỉ huy đồn (người Pháp) bỏ chạy, binh lính đầu hàng. Chính quyền cách mạng được thành lập, đội du kích Ba Tơ ra đời (14.3. 1945) gồm 28 người. Đây là đội quân vũ trang cách mạng thoát li đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương ở miền trung Trung Kỳ; đã hoạt động và trở thành lực lượng nòng cốt trong Cao trào kháng Nhật cứu nước 1945, xây dựng và phát triển các chiến khu chống Nhật ở Quảng Ngãi.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự

Cách nuôi dạy con
Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên