cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

KHÁNG CHIẾN CHỐNG TẦN 214 - 208 tCn.

Tác giả: Quân sự

KHÁNG CHIẾN CHỐNG TẦN 214 - 208 tCn.:

chiến tranh giữ nước của quân dân Âu Lạc chống quân xâm lược nhà Tần. Sau khi thống nhất Trung Quốc (221 tCn.), năm 218 tCn., nhà Tần đưa 50 vạn quân do Đồ Thư chỉ huy, thôn tính các tộc Bách Việt, nam sông Dương Tử, lập các quận: Mân Trung (Phúc Kiến), Nam Hải (Quảng Đông), Quế Lâm (Bắc Quảng Tây), Tượng Quận (Tây Quảng Tây - Nam Quý Châu) rồi xâm nhập Văn Lang (214 tCn.). Dưới sự lãnh đạo của Thục Phán, người Âu Việt cùng người Lạc Việt lui vào rừng sâu và bằng tác chiến du kích gây cho đối phương nhiều thiệt hại. Sau khi Đồ Thư bị nhân dân Âu Lạc giết, quân Tần chấm dứt xâm lược.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự