cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

ĐỘI DU KÍCH BA TƠ

Tác giả: Quân sự

ĐỘI DU KÍCH BA TƠ:

tổ chức vũ trang cách mạng đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi. Thành lập 14.3.1945 tại vùng núi Cao Muôn (huyện Ba Tơ), sau thắng lợi của Khởi nghĩa Ba Tơ (11.3.1945). Gồm một trung đội 28 người với 24 súng. Phương hướng hoạt động ban đầu là vận động nhân dân xây dựng cơ sở, thành lập căn cứ địa cách mạng, củng cố và phát triển lực lượng vũ trang. Do rút được kinh nghiệm của Khởi nghĩa Bắc Sơn, biết tiến công và rút lui đúng lúc, nên đến 14.8.1945, ĐDKBT đã phát triển đến trên 1 nghìn người và trên 400 súng, đánh thắng quân Nhật nhiều trận ở Xuân Phổ, Mỏ Cày..., là lực lượng nòng cốt bảo đảm Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945) ở Quảng Ngãi thắng lợi.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự