cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

ĐOÀN KHUÊ

Tác giả: Quân sự

ĐOÀN KHUÊ:

 (1923 - 98), nhà hoạt động quân sự Việt Nam. Đại tướng (1990), bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1991). Quê: xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tham gia cách mạng từ 1939, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1945). Trước Cách mạng tháng Tám 1945, tham gia thành lập Tỉnh uỷ lâm thời tỉnh Quảng Bình (6.1945) và là uỷ viên quân sự của Tỉnh uỷ (8.1945). Trong Kháng chiến chống Pháp, đã giữ các chức vụ: chính trị viên Trường Lục quân Quảng Ngãi (1946 - 47), chính uỷ trung đoàn, phó chính uỷ sư đoàn (1947 - 54). Trong Kháng chiến chống Mĩ, đã giữ các chức vụ: phó chính uỷ Sư đoàn 675 pháo binh, chính uỷ Sư đoàn 351 pháo binh, phó chính uỷ Quân khu IV (1960 - 62), Quân khu V (1964 - 75), tư lệnh Quân khu V (1977 - 83). Những năm 1983 - 87, là phó tư lệnh rồi tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam ở Cămpuchia. Những năm  1987 - 91, là tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá IV - VII; uỷ viên Bộ Chính trị các khoá VI, VII; đại biểu Quốc hội các khoá VII - IX. Hai Huân chương Quân công hạng nhất và nhiều huân chương khác.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự