cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

DIỄU BINH

Tác giả: Quân sự

DIỄU BINH:

nghi lễ quân sự do các đơn vị bộ đội, dân quân tự vệ... xếp thành các khối đội ngũ chỉnh tề, đại diện cho các quân chủng, binh chủng và lực lượng vũ trang quần chúng đi qua một cách trang nghiêm trước lễ đài và trên đường phố để biểu dương sức mạnh quân sự. DB thường được tổ chức sau duyệt binh.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự