cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

CHIẾN KHU VIỆT BẮC

Tác giả: Quân sự

CHIẾN KHU VIỆT BẮC:

chiến khu lớn nhất của cách mạng Việt Nam thời kì Kháng chiến chống Pháp. Được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chiến khu Cao - Bắc - Lạng và Chiến khu Thái - Hà - Tuyên. Tại đây diễn ra Đại hội Quốc dân Tân Trào (16.8.1945). Sự ra đời và lớn mạnh của CKVB có vai trò to lớn đối với thắng lợi của Cách mạng tháng 8.1945 ở Việt Nam.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự