cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

CHIẾN DỊCH KUAXKƠ (5.7 - 23.8.1943)

Tác giả: Quân sự

CHIẾN DỊCH KUAXKƠ (5.7 - 23.8.1943):

chiến dịch phòng ngự - phản công trên tuyến Ôriôn - Kuaxkơ - Bengôrôt (Orël - Kursk - Belgorod), Khackôp - Brianxkơ - Xumxkơ - Pôntava (Khar’kov - Briansk – Sumsk - Poltava). Lực lượng tham chiến: Hồng quân Liên Xô giai đoạn phòng ngự (5 - 23.7) có các phương diện quân Trung tâm và Vôrônejơ (Voronej). Sang giai đoạn phản công được tăng cường thêm các Phương diện quân Tây, Brianxkơ, Thảo Nguyên và Tập đoàn quân 57 của Phương diện quân Tây Nam tổng cộng 2.640.000 người, 52.500 pháo cối, 8.200 xe tăng và pháo tự hành, 6.950 máy bay. Phát xít Đức: Cụm tập đoàn quân trung tâm, Cụm tập đoàn quân Nam… khoảng 50 sư đoàn, số quân: 1.514.000 quân, 32.000 pháo cối, 5.000 xe tăng và pháo tự hành, 5.000 máy bay. Kết quả: Hồng quân tiêu diệt 30 sư đoàn địch, trong đó có 7 sư đoàn xe tăng gồm 500.000 quân, 1.500 xe tăng, 3.000 pháo, 3.700 máy bay; giải phóng các thành phố lớn Ôriôn, Khackôp và Bengôrôt, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự