cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

CHIẾN DỊCH ĐƯỜNG 9 - NAM LÀO (30.1 - 23.3.1971)

Tác giả: Quân sự

CHIẾN DỊCH ĐƯỜNG 9 - NAM LÀO (30.1 - 23.3.1971):

chiến dịch phản công của Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam đánh bại cuộc hành binh "Lam Sơn 719" (một thử nghiệm đầu tiên về chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của Mĩ; x. "Lam Sơn 719"). Do 5 sư đoàn lực lượng tại chỗ của Đoàn 559, B5 và lực lượng vũ trang địa phương Lào tiến hành. Phía quân đội nguỵ quyền Sài Gòn có 3 sư đoàn, một liên đoàn biệt động quân, một lữ đoàn thiết giáp; được 5 tiểu đoàn bộ binh, 5 tiểu đoàn xe tăng và 5 tiểu đoàn pháo binh Mĩ chi viện (cả quân Mĩ và quân Sài Gòn lúc nhiều nhất đến 55 nghìn quân). Mục đích: tiêu diệt nguỵ quân Sài Gòn, giữ vững tuyến đường mòn Hồ Chí Minh qua Đường 9. Phán đoán chính xác ý định đối phương, bố trí và sử dụng lực lượng hợp lí cả chính diện, hai sườn và tại khu vực xuất phát, ngay từ khi đối phương mới vượt biên giới và đổ bộ đường không sâu vào đất Lào. Quân giải phóng đã phản công kịp thời, lần lượt tiêu diệt từng cánh quân và "căn cứ hoả lực". Đã loại khỏi vòng chiến đấu 20 nghìn quân địch, bắn rơi và phá huỷ hàng trăm máy bay, phá 1.138 xe chiến đấu, 112 khẩu pháo, bắn chìm 43 tàu, xuồng. CDĐ9 – NL (30.1 - 23.3.1971) chứng minh rằng chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" bằng công thức "quân bản xứ + hoả lực Mĩ" đã thất bại ngay từ đầu.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự