cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

BOM NAPAN

Tác giả: Quân sự

BOM NAPAN :

bom gây cháy, bỏng, bằng chất napan (x. Napan). Ở Việt Nam, BN được Pháp sử dụng lần đầu tiên trong Chiến dịch Trung du (1951) và được Mĩ sử dụng phổ biến trên chiến trường Miền Nam Việt Nam.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự