cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

"BINH THƯ YẾU LƯỢC"

Tác giả: Quân sự

"BINH THƯ YẾU LƯỢC":

tác phẩm quân sự khuyết danh, chủ yếu dựa vào hai cuốn "Binh gia diệu lí yếu lược" của Trần Hưng Đạo và "Hổ trướng khu cơ" của Đào Duy Từ để tổng kết kinh nghiệm chiến tranh và nghệ thuật quân sự ở Việt Nam từ xưa đến đầu thế kỉ 19. Nhiều quan điểm cơ bản trình bày trong "BTYL" được coi là của Trần Hưng Đạo, vì còn thấy xuất hiện trong những văn bản khác của ông (như "Hịch tướng sĩ", "Di chúc tâu trình nhà vua") cũng như trong lời đề tựa "Binh gia diệu lí yếu lược" của Trần Khánh Dư. Các quan điểm đó là: 1) Về chính trị: hoà mục (hiểu là đoàn kết nhất trí) là đạo hay trị nước, hành binh hay nhất. 2) Về chỉ đạo chiến tranh: mưu đã định, mới đánh giặc, tiến lên hay lui giữ do ở ta thì chắc thắng. 3) Về chỉ đạo tác chiến: đánh ở chỗ không có thành, công ở chỗ không có luỹ, chiến ở chỗ không có trận. 4) Về ý chí chiến đấu: cái hại lớn nhất trong việc dùng binh là do dự. 5) Về quan hệ quân binh: tướng mà coi quân như chân tay thì quân coi tướng như đầu óc. "BTYL" chú trọng nhiều đến mặt thực hành, đưa ra một số tình huống và giải pháp cụ thể, gần như một giáo lệnh chiến đấu. Xt. "Hổ trướng khu cơ".

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên