cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

BINH CHỦNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

Tác giả: Quân sự

BINH CHỦNG THÔNG TIN LIÊN LẠC:

bộ đội chuyên môn có chức năng bảo đảm truyền tin trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có các bộ phận được phiên chế trong các binh chủng, quân chủng, bộ đội chuyên môn hay cơ quan nghiệp vụ khác để đặc trách công việc truyền tin. Thành lập 9.9.1945. Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang (1976).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự