cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

VỊT CỎ

Tác giả: Nông nghiệp

VỊT CỎ:

giống vịt đẻ trứng của Việt Nam, được nuôi phổ biến trong nước. Có nhiều màu lông khác nhau, phổ biến là màu xám, màu cánh sẻ, màu loang, vv. Mỏ màu xanh hoặc vàng xanh. Sản lượng trứng 160 - 200 quả/mái/năm, nhóm VC có màu lông cánh sẻ đã chọn lọc, cho sản lượng trứng 220 - 240 quả/mái/năm. Khối lượng cơ thể của VC lúc trưởng thành phổ biến 1,3 - 1,4 kg/con. VC chiếm 65 - 70% số vịt của cả nước và được nuôi ở các vùng sinh thái Việt Nam

 

 

Vịt cỏ

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp