cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

THIÊN LÍ

Tác giả: Nông nghiệp

THIÊN LÍ:

(Asclepiadaceae), họ cây leo, một số cây bụi hoặc cây gỗ, cây thảo. Lá mọc đối, đôi khi mọc cách hoặc mọc vòng; lá đơn nguyên, thường không có lá kèm. Hoa nhỏ, tập hợp thành cụm hình xim, đôi khi mọc đơn. Hoa lưỡng tính, đều, mẫu 5, tràng hợp hình ống. Quả khô. Có 290 chi, 2.000 loài, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, chỉ vài loài ở ôn đới. Nam Phi là trung tâm của nhiều loài, nhiều cây dạng mọng nước thuộc họ Thiên lí. Ở Nam châu Á có chi Dischidia với 50 loài bì sinh: cây tai chuột (D. acuminata) làm thuốc chữa bệnh lậu. Ở Việt Nam hiện biết 40 chi, 100 loài. Có một số loài làm thuốc như: bồng bồng (Callotropis gigantea) lấy lá chữa hen, vỏ rễ chữa bệnh phong, giang mai; hoa lí (Telosma cordatum = Pergularia minor) được trồng rộng rãi ở Miền Bắc để làm cảnh và lấy hoa, lá non nấu canh ăn mát và bổ; hà thủ ô trắng (Tylophora juventas) làm thuốc bổ, chữa cảm sốt. Xt. Hoa lí.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp