cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

THẦN LÚA

Tác giả: Nông nghiệp

THẦN LÚA:

thần trông coi việc trồng lúa. TL được người Việt cổ thờ cùng với trời và thần núi ở vị trí hiện nay của Đền Hùng. Sau khi dựng nước Văn Lang, các vua Hùng từ kinh đô Phong Châu đến đây để tiến hành các nghi lễ. Sau khi Hùng Vương mất, con cháu mới lập đền thờ ở đây, gọi là Đền Hùng. Ở Đền Hùng (xây dựng từ thế kỉ 11) có thờ một hạt thóc bằng gỗ. Các dân tộc ở Tây Nguyên có phong tục cúng nhiều giàng (thần), trong đó giàng lúa được coi trọng nhất. Giàng lúa của người Gia Rai là H'ri; của người Ba Na là Gia Pôm; của người Xơ Đăng là X'ri. Dân tộc Cơ Tu ở Đông Trường Sơn thờ TL ở taru (taru là một cái rọ đan dày treo trên cột bếp, trong có những mảnh vải màu đẹp và ở giữa có một cái hộp nhỏ đựng những hạt thóc mẩy và đẹp).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp