cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

THÂM CANH

Tác giả: Nông nghiệp

THÂM CANH:

trồng trọt theo hướng đầu tư thêm lao động và tư liệu sản xuất vào một đơn vị diện tích canh tác để tăng sản phẩm nông sản. Nông nghiệp cổ truyền TC theo hướng đầu tư thêm lao động, làm đất, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch đều làm kĩ hơn, với lao động thủ công, năng suất cây trồng có tăng, nhưng ít và năng suất lao động thấp. Nông nghiệp cổ truyền "có cải tiến" TC theo cách đầu tư thêm lao động và sử dụng một số tư liệu sản xuất do công nghiệp sản xuất như máy móc, phân hoá học, thuốc trừ sâu... Năng suất cây trồng có tăng hơn nhưng năng suất lao động vẫn thấp. Nông nghiệp công nghiệp hoá TC theo hướng giảm lao động và đầu tư thêm tư liệu sản xuất: phân hoá học, thuốc trừ sâu bệnh, giống tốt và nhất là xăng dầu, máy móc. Năng suất cây trồng tăng nhiều, và năng suất lao động cũng tăng. Khái niệm TC được mở rộng ra toàn ngành nông nghiệp kể cả trồng trọt và chăn nuôi. Đây là phương thức kinh doanh nông nghiệp tiên tiến, hiện nay được tiến hành ở những nước có nền văn minh lâu đời, nông dân sử dụng đất triệt để với kĩ thuật hiện đại. Nông nghiệp TC ngày càng nhân tạo hoá điều kiện sản xuất, tạo ra năng suất ngày càng cao, điển hình là nông nghiệp Hà Lan. Nông nghiệp TC đối lập với nông nghiệp quảng canh. Xt. Quảng canh.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp