cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

TẬP THỂ HOÁ NÔNG NGHIỆP

Tác giả: Nông nghiệp

TẬP THỂ HOÁ NÔNG NGHIỆP:

quá trình cải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội bằng cách liên hợp tự nguyện các nông hộ nhỏ cá thể thành các tổ chức kinh tế tập thể từ thấp đến cao (tổ đổi công, hợp tác xã bậc thấp, hợp tác xã bậc cao). TTHNN là phương pháp giúp nông dân từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đi lên sản xuất lớn, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, để cung cấp nhiều nông sản cho đất nước. Đó là cả một quá trình lâu dài, tiến hành trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện và hai bên cùng có lợi, không thể nôn nóng, vội vàng, không thể dùng phương pháp hành chính, mệnh lệnh, không thô bạo và cưỡng bức nông dân.

TTHNN ở Việt Nam được tiến hành từ cuối những năm 50 thế kỉ 20, tuy nhiên đã có những biểu hiện chủ quan, nóng vội, gò ép đưa nông dân vào hợp tác xã, tập đoàn sản xuất; đưa hợp tác xã lên quy mô lớn, tập thể hoá triệt để tư liệu sản xuất, áp dụng những hình thức tổ chức và quản lí giống nhau cho các vùng, các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất khác nhau. Do đó, mô hình TTHNN đi vào khủng hoảng sâu sắc, nhiều hợp tác xã và tập đoàn sản xuất gặp khó khăn và dần dần bị tan rã. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những chỉ thị (Chỉ thị 100) và nghị quyết (Nghị quyết 10) mạnh dạn điều chỉnh quan hệ sản xuất trên cả 3 phương diện (sở hữu, quản lí, phân phối) và khẳng định những phương hướng lớn trong đổi mới quản lí nông nghiệp.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên