cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

RAU SẮNG

Tác giả: Nông nghiệp

RAU SẮNG:

(Meliantha suavis), cây dây leo thân gỗ họ Rau sắng (Opiliaceae). Cây đặc sản vùng Chùa Hương (Hà Tây) và một số nơi miền núi phía bắc. Lá đơn nguyên, mọc so le. Hoa nhỏ. Lá dùng nấu canh ăn. Lá sắng là một thứ rau ngon, đồng bào miền núi phía bắc ưa dùng. Tuy vậy, đến nay vẫn chỉ là một thứ rau rừng, cây RS chưa trở thành một giống cây trồng.

 


Rau sắng
1. Cành mang lá, hoa; 2. Hoa cái; 3. Chùm quả

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp