cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

PHƯƠNG THỨC CHẶT DẦN

Tác giả: Nông nghiệp

PHƯƠNG THỨC CHẶT DẦN :

gồm nhiều giai đoạn chặt, được áp dụng ở Châu Âu hàng thế kỉ trước đây đối với rừng thuần loại đều tuổi. Là một phương thức trung gian giữa chặt trắng và chặt chọn. Hệ thống chặt dần hoàn chỉnh Châu Âu bao gồm 4 giai đoạn:

1. Chặt dự bị: chặt một số cây nhất định, mở rộng không gian dinh dưỡng cho những cây còn lại, cải thiện điều kiện chiếu sáng hay làm thay đổi yếu tố khí hậu, đất đai  trong quần thể, xúc tiến khả năng ra hoa kết quả của cây  gieo giống.

2. Chặt gieo giống: thường tiến hành sau chặt dự bị, nhằm hoàn thành việc gieo giống và phân bổ hạt giống đều trên toàn bộ diện tích. Chặt gieo giống thường tiến hành vào năm sai quả để cung cấp khối lượng hạt giống tối đa. Thông qua chặt gieo giống, cải thiện chế độ chiếu sáng, nhiệt độ tạo điều kiện thuận lợi cho hạt giống nảy mầm và cây mẹ, cây con sinh trưởng tốt.

3. Chặt ánh sáng: tiến hành sau khi chặt dự bị và chặt gieo giống, khi dưới tán rừng đã xuất hiện một lớp cây tái sinh đủ về số lượng và chất lượng. Mục đích của chặt lần này là cải thiện điều kiện ánh sáng, mở rộng không gian dinh dưỡng thúc đẩy sinh trưởng của cây tái sinh dưới tán rừng.

4. Chặt lần cuối: chặt toàn bộ cây rừng còn lại sau 3 lần chặt trên (tiến hành vào thời kì mà rừng non hình thành do tái sinh tự nhiên dưới tán rừng, đã bước vào giai đoạn khép tán). Mục đích lần chặt này là giải phóng hoàn toàn cho lớp cây tái sinh dưới tán, tạo ra một rừng non mới đều tuổi.

Nhược điểm của PTCD là kéo dài thời gian khai thác, thu hoạch gỗ phân tán, giá thành cao. Vì vậy, xu hướng cải tiến của PTCD là giảm dần số lần chặt (chặt dần giản hoá). Nếu khả năng ra hoa kết quả tốt, nguồn giống bảo đảm đầy đủ số lượng chất lượng thì không cần chặt dự bị. Nếu thế hệ cây tái sinh dưới tán rừng đã đầy đủ thì không cần chặt gieo giống, vv. PTCD kinh điển Châu Âu đã được vận dụng vào rừng nhiệt đới thành PTCD tái sinh dưới tán rừng.

        

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp

Cách nuôi dạy con
Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên