cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

PHÁT CANH THU TÔ

Tác giả: Nông nghiệp

PHÁT CANH THU TÔ:

cho người khác làm ruộng của mình để thu lấy một phần nông sản thu hoạch gọi là “”. PCTT là cách sử dụng ruộng đất phổ biến trong chế độ phong kiến. Đông đảo nông dân không có ruộng đất hay ít có ruộng đất, không đủ làm, phải nhận cấy rẽ ruộng cho địa chủ. Người chủ ruộng phải đóng thuế. Người tá điền nhận ruộng chịu mọi phí tổn sản xuất. Mức tô được ấn định là từ 1/3 đến 1/2 số thu hoạch, nên cả địa chủ lẫn tá điền đều không muốn đầu tư để phát triển sản xuất. Năng suất cây trồng đạt thấp hay rất thấp.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp