cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

NUÔI ONG

Tác giả: Nông nghiệp

NUÔI ONG :

ngành nuôi ong mật, để lấy mật và sáp ong cùng một số sản phẩm khác như phấn hoa, sữa chúa, nọc ong, keo ong... có tác dụng quan trọng tăng sản lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp do khả năng truyền phấn của ong. NO là một nghề phát triển rất sớm trong xã hội loài người, từ hơn 5.000 năm nay. Tuy nhiên, chỉ đến thế kỉ 19 nghề NO mới được phổ biến rộng với các kiểu thùng NO mới, có cầu di động. Ở nhiều nước, số người NO lên đến hàng triệu người. Trên thế giới, Hội NO (APIMONDIA) đã có nhiều triệu hội viên ở khắp năm châu. Việt Nam với 10 triệu hecta rừng, hơn 6 triệu hecta cây trồng, bốn mùa đều có hoa nở từ Bắc đến Nam, có điều kiện nuôi hàng triệu đàn ong (một hecta cây cỏ có thể nuôi 1 - 2 đàn), để thu về hàng chục nghìn tấn sản phẩm quý, đồng thời góp phần tăng năng suất mùa màng. Tiềm năng và triển vọng nghề NO ở Việt Nam rất lớn.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp