cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

MUỒNG HOA ĐÀO

Tác giả: Nông nghiệp

MUỒNG HOA ĐÀO:

(Cassia nodosa), cây gỗ trung bình họ Đậu (Fabaceae). Thân có nhiều mấu lồi. Lá kép lông chim. Hoa mọc thành cụm màu hồng. Hoa không đều, lưỡng tính, 5 cánh rời. Quả hình trụ, chứa 50 - 70 hạt, mỗi hạt bọc trong một lớp xốp. Ra hoa tháng 10 - 11. Cây trồng làm cảnh; mọc nhanh, ưa sáng. Gỗ màu vàng tươi, dùng đóng đồ mộc.

Muồng hoa đào

1. Cành mang cụm hoa; 2. Quả

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp