cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

MÙA NƯỚC NỔI

Tác giả: Nông nghiệp

MÙA NƯỚC NỔI:

mùa nước lũ ở châu thổ sông Cửu Long. MNN đưa về một khối lượng nước ngọt lớn, cùng với phù sa chi phối toàn bộ hoạt động nông nghiệp, chế độ canh tác, các hệ thống sản xuất ở châu thổ sông Cửu Long. Cảnh quan của châu thổ trong MNN có những nét đặc trưng, cũng là mùa khai thác các loài thuỷ sản.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp