cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

LƯU LI

Tác giả: Nông nghiệp

LƯU LI:

(Myosotis alpestris, M. palustris), cây mọc hoang dại, họ Vòi voi (Boraginaceae). Được trồng làm cảnh ở các nước ôn đới. Những chủng LL được trồng đều chọn từ M. alpestris. Hoa nhỏ, màu xanh lơ, hồng hay đỏ. Hoa hợp thành nhiều chùm vượt ra khỏi tán lá. Có những chủng cao (30 - 35 cm), có những chủng lùn (15 - 20 cm), đều được đặt tên riêng. Trồng như những cây hai năm: gieo hạt vào mùa hè ở vườn ươm, trồng thành bụi vào mùa thu ở vườn, hoa sẽ nở vào tháng 4 - 5 năm sau. Thường trồng thành bụi cùng với hoa tulip (uất kim hương).

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp