cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Tác giả: Nông nghiệp

KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT:

cách thức chuẩn bị các vật liệu, tư liệu sản xuất (giống, phân...) và tiến hành các công việc đồng áng (làm đất, gieo trồng, chăm bón, thu hoạch) để đạt năng suất và chất lượng nông sản cao trong điều kiện tự nhiên và kinh tế nhất định. Những bước tiến quan trọng trong lịch sử nông nghiệp thế giới về KTTT là: luân canh bảo vệ cải tạo đất, sử dụng phân hoá học bổ sung cho phân hữu cơ, cơ khí hoá canh tác, áp dụng các thành tựu về di truyền chọn giống, về thổ nhưỡng nông hoá học, về phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ môi trường đồng ruộng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp