cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

KHAI THÁC RỪNG

Tác giả: Nông nghiệp

KHAI THÁC RỪNG:

gồm toàn bộ công việc chặt hạ cây rừng trong lâm phần theo tiêu chuẩn quy định, theo một kì hạn và theo phương thức sắp xếp trong không gian xác định. Có ba phương pháp khai thác chính: chặt trắng, chặt dần và chặt chọn. Phân biệt chủ yếu ở ba điểm: 1) Phương thức sắp xếp các khoảnh chặt trong không gian. 2) Sắp xếp việc khai thác theo thời gian trên một khu khai thác, trong một luân kì chặt nhất định. 3) Xác định tiêu chuẩn cây chặt.

Chặt trắng: chặt toàn bộ cây rừng trong lâm phần thành thục, thuần loại bằng một lần chặt cùng trong một mùa. Đối với rừng hỗn loài khác tuổi, nghèo kiệt không còn khả năng tái sinh phục hồi, cũng có thể áp dụng phương thức chặt trắng để trồng lại. Có hai loại: chặt trắng trên diện tích lớn và chặt trắng trên diện tích nhỏ (bao gồm chặt trắng theo dải và chặt trắng theo đám). Ở các nước nhiệt đới, chỉ nên áp dụng phương thức chặt trắng theo đám (diện tích nhỏ) để tránh xói mòn đất. Phương thức chặt trắng phát huy tác dụng trong điều kiện có khả năng cơ giới hoá cao, công nghiệp chế biến gỗ phát triển, tận dụng hết mọi loại sản phẩm của rừng.

 Chặt dần: ở Việt Nam, phương thức này được vận dụng đối với rừng phi lao, bồ đề, thông đuôi ngựa, để lấy gỗ trụ mỏ, vv. nhằm khai thác nhiều lần trong một kì hạn tương đối dài, mấy lần chặt đầu chỉ làm cho lâm phần thưa dần, tạo lập tái sinh dưới tán rừng, chỉ lần cuối cùng mới chặt hết toàn bộ cây rừng trên diện tích khai thác.

Chặt chọn: chặt từng cây hoặc từng đám cây đã thành thục và được lặp đi lặp lại nhiều lần với một khoảng thời gian xác định. Phương thức chặt chọn thích hợp với rừng hỗn loài khác tuổi dựa vào tái sinh tự nhiên. Có hai loại: chặt chọn thô (cg. chặt chọn cấp kính) và chặt chọn tỉ mỉ (cg. chặt chọn kinh doanh, chặt chọn tái sinh). Chặt chọn thô xuất phát từ mục đích thu hoạch được sản lượng gỗ nhiều nhất, đường kính lớn mà giá thành hạ.

 Do vậy không quan tâm đến cường độ chặt và yêu cầu nuôi dưỡng rừng. Chặt chọn tỉ mỉ xuất phát từ yêu cầu nuôi dưỡng rừng là chính, cường độ chặt thấp, chu kì ngắn, xác định cây chặt theo nguyên tắc: chặt to, chừa nhỏ, bỏ xấu, giữ tốt. Thực chất đây là một phương thức nuôi dưỡng rừng, thích hợp đối với rừng nhiệt đới nói chung. Ở Việt Nam, vận dụng phổ biến phương thức này.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp