cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

GIAO ĐẤT GIAO RỪNG

Tác giả: Nông nghiệp

GIAO ĐẤT GIAO RỪNG:

chính sách của nhà nước về việc giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo quy định của hiến pháp và Luật đất đai của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đất lâm nghiệp được giao gồm: đất có rừng tự nhiên và đất đang có rừng trồng; đất chưa có rừng được quy hoạch để gây trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ thảm thực vật. Đối tượng được giao đất lâm nghiệp: các tổ chức (các ban quản lí rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, các trạm, trại xí nghiệp giống lâm nghiệp, các trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm khoa học lâm nghiệp...), hộ gia đình và các cá nhân cư trú tại địa phương. Thời hạn giao đất lâm nghiệp: đối với tổ chức của nhà nước theo kế hoạch và quy hoạch của nhà nước. Đối với các tổ chức khác, hộ gia đình và cá nhân thời hạn giao là 50 năm (hết thời hạn nếu vẫn có nhu cầu và sử dụng đúng mục đích sẽ được xét giao tiếp). Người sử dụng đất lâm nghiệp có các quyền lợi và nghĩa vụ do chính sách của nhà nước quy định. Ngoài chính sách GĐGR, nhà nước còn có chính sách giao khoán đất lâm nghiệp, nhằm bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng mới theo đúng mục đích, đúng quy hoạch, vv.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp