cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

ĐẤT XÁM

Tác giả: Nông nghiệp

ĐẤT XÁM:

 đất vùng bán hoang mạc cận nhiệt đới. Có 1 - 3,5% mùn, đất màu xám (sáng điển hình, sẫm). Trồng bông, củ cải đường, cây có hạt. Phân bố ở Trung Á, Bắc Mĩ, Mêhicô.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp