cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

ĐẤT THAN BÙN

Tác giả: Nông nghiệp

ĐẤT THAN BÙN:

 đất hình thành do sự tích tụ và phân huỷ các xác bã thực vật. Mực nước ngầm gần mặt đất, tầng mặt có nhiều chất hữu cơ màu đen, nhẹ và xốp, giữ được nhiều nước, giàu đạm và lưu huỳnh, nghèo lân, kali, đồng và bo. Bề dày lớp than bùn thường trên 1 m. Đất chua. Than bùn cũng là nguồn chất đốt: khi khai thác cần so sánh hiệu quả kinh tế với lợi ích của trồng trọt và môi trường. Việt Nam có khoảng 28 nghìn ha ĐTB, phân bố ở Nam Bộ (vùng U Minh ở Cà Mau, Kiên Giang) và vùng trũng Hà Nam, Ninh Bình, Hà Giang, Bắc Ninh, một ít ở quanh Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và rải rác ở một số nơi khác.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp