cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

CẢI TẠO ĐẤT

Tác giả: Nông nghiệp

CẢI TẠO ĐẤT:

hệ thống các biện pháp nông, lâm, thuỷ lợi, kĩ thuật, công trình, nhằm cải thiện đất xấu thành đất có độ phì nhiêu cao, có khả năng mở rộng quy mô sản xuất và ổn định mùa màng. Bao gồm: cải tạo mặt bằng (san ghềnh, lấp trũng, tạo mặt bằng cho canh tác gieo trồng, xây dựng; tránh xáo trộn lớp đất mặt màu mỡ, kết hợp xây dựng đồng ruộng, thiết kế thuỷ lợi, giao thông, vv.); cải tạo chất đất (bón vôi, thạch cao cho đất chua, tăng phân chuồng, phân xanh để nâng cao lượng mùn). Trong xây dựng, CTĐ là làm tăng độ bền cơ học, độ ổn định với nước, giảm độ thông nước, làm mất nước. Cần phân biệt những phương pháp làm biến đổi tận gốc tính chất của đất trong thời gian dài (phụt xi măng, phụt sét, phụt bitum, vv.) và các phương pháp làm biến đổi tạm thời các tính chất của đất (làm đông lạnh, tháo khô, vv.). Ở Việt Nam, có năm loại đất xấu cần cải tạo: 1) Đất bạc màu: chống rửa trôi, trồng cây chắn gió, luân canh thích hợp; bón vôi (500 - 1.000 kg/ha), phân hữu cơ, bùn ao, phù sa sông. 2) Đất phèn: đắp đê ngăn phèn, chọn giống cây trồng và thời vụ thích hợp, lên líp, rửa phèn, bón vôi và phân hữu cơ. 3) Đất mặn: quai đê ngăn mặn, hạ nước ngầm, khử mặn, xây dựng hệ thống tưới tiêu, bón vôi và phân hữu cơ. 4) Đất trũng: tiêu nước, cày ải, cày vặn rạ, bón thêm lân, dùng giống chịu ngập. 5) Đất cát biển: trồng cây cố định và cải tạo môi trường (vùng cát di động); trồng cây thích nghi với môi trường cát, cải thiện tiểu khí hậu, tăng mùn cho đất.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp