cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

BÒ LAI

Tác giả: Nông nghiệp

BÒ LAI :

kết quả phối hai hoặc nhiều bò khác giống với nhau. BL F1 là BL đợt một do kết quả lai kinh tế đơn giản giữa hai bò khác giống. Con lai nuôi để lấy sữa, hoặc lấy thịt tuỳ thuộc vào mục đích của công tác lai.

BL F1 Hà - Việt là kết quả lai bò cái Việt Nam (bò vàng địa phương) với bò đực giống Hônxtainơ - Friexian (Holstein - Friesian; bò Hà Lan) để lấy sữa. BL có lông màu đen nhạt, có một số con lang trắng, ngoại hình thiên về bò hướng sữa. Bò cái trưởng thành nặng 300 - 320 kg, bò đực 400 - 450 kg, sản lượng sữa 1.100 - 1.200 kg/chu kì 300 ngày. Tỉ lệ mỡ trong sữa 4,0 - 4,2%. Vì sản lượng thấp, BL F1 Hà - Việt không mở rộng được trong sản xuất. BL F1 Hà - Ấn là kết quả lai bò cái Việt Nam có máu bò Xin hoặc bò Zebu (bò lai Xin, lai Ongôn) với bò đực giống Hônxtainơ - Friexian. Màu lông và hình dáng giống BL F1 Hà - Việt nhưng có tầm vóc và khối lượng lớn hơn, sản lượng sữa cao hơn. Bò cái trưởng thành nặng 350 - 400 kg, bò đực 500 - 600 kg. Sản lượng sữa trung bình 1.800 kg/chu kì 300 ngày. Nếu được nuôi dưỡng tốt, cá biệt có con đạt sản lượng sữa trên 3.000 kg sữa/chu kì 300 ngày. Tỉ lệ mỡ trong sữa 4%.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp