cho thuê xe tại hà nội

Nông nghiệp

BÈO TẤM

Tác giả: Nông nghiệp

BÈO TẤM:

 (Lemna minor), cây thuỷ sinh, họ Bèo tấm (Lemnaceae), rất thoái hoá: mỗi cây chỉ gồm một phiến mỏng màu lục (thân) hình bầu dục dẹt, mang một rễ, thường sinh sản bằng cách nảy chồi, có hoa mo rất nhỏ, quả bé. Dùng làm thức ăn xanh cho lợn, vịt và ngỗng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Nông nghiệp