cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

TỪ PHÁI SINH

Tác giả: Ngôn ngữ học

TỪ PHÁI SINH:

từ được cấu tạo bằng phương thức phụ gia hoặc chuyển đổi âm thanh. Vd. hợp tác hoá, bất hợp tác là những TPS của từ hợp tác.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học