cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

TỪ GHÉP

Tác giả: Ngôn ngữ học

TỪ GHÉP:

từ được cấu tạo bằng cách ghép hai hoặc hơn hai từ độc lập. Vd. xe đạp, quần áo, học tập, hăng say... là những TG trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh: class (lớp) + room (phòng) - class - room (phòng học), book (sách) + case (giá) - book - case (giá sách).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học