cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

TÍNH TỪ

Tác giả: Ngôn ngữ học

TÍNH TỪ:

từ loại biểu thị đặc trưng (tính chất, đặc điểm, màu sắc), thường có các phạm trù ngữ pháp như cấp so sánh, giống, số; chức năng cú pháp cơ bản là định ngữ và vị ngữ. Trong các ngôn ngữ đơn lập, TT có thể trực tiếp làm vị ngữ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học