cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

TIẾNG BA LAN

Tác giả: Ngôn ngữ học

TIẾNG BA LAN:

ngôn ngữ thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ Tây Xlavơ, nhóm ngôn ngữ Xlavơ, họ ngôn ngữ Ấn - Âu. TBL là ngôn ngữ chính thức của Ba Lan với số lượng 36,6 triệu người sử dụng; ngoài ra còn được sử dụng ở một số nước cộng hoà thuộc SNG (Cộng đồng các quốc gia độc lập), Hoa Kì, Braxin, Pháp, Canađa và một số nước khác. Chữ viết dựa trên cơ sở hệ chữ cái Latinh.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học