cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

SỐ

Tác giả: Ngôn ngữ học

SỐ:

1. Một phạm trù ngữ pháp của thể từ biểu thị số lượng của sự vật được danh từ đó biểu đạt.

2. Phạm trù ngữ pháp của tính từ biểu thị mối quan hệ giữa tính từ với danh từ cùng số. 

3. Phạm trù ngữ pháp của động từ biểu thị mối quan hệ giữa hoạt động, trạng thái với chủ thể số ít hay số nhiều.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học