cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

NGỮ TÍNH TỪ

Tác giả: Ngôn ngữ học

NGỮ TÍNH TỪ :

tổ hợp tự do của các từ do tính từ làm trung tâm. Trong tiếng Việt, thành tố phụ của NTT được sắp xếp ở trước và sau trung tâm. Trước trung tâm có các loại phụ từ chỉ thời gian, thể thức, mức độ, phủ định, khẳng định, đồng nhất, tiếp diễn, vv. Sau trung tâm có các loại từ: danh từ, động từ, tính từ, đại từ và một vài phụ từ (luôn, mãi, vv.). Thành tố phụ đứng sau, bổ sung các chi tiết có liên quan đến tính chất như phương tiện, mục đích, số lượng, so sánh, vv.

Sơ đồ cấu trúc của ngữ tính từ

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học

Cách nuôi dạy con
Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên