cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

CHỮ THÁI

Tác giả: Ngôn ngữ học

CHỮ THÁI :

chữ viết ghi âm tiết, có nhiều nhóm, phần lớn có nguồn gốc từ chữ viết Nam Ấn Độ. CT ở Việt Nam có nhiều đặc điểm chung với CT ở Thái Lan, Myanma [dân tộc San (Shan)], Lào, tuy hình dạng chữ có khác. Ở Việt Nam, CT cũng có nhiều biến thể khác nhau: CT Tây Bắc có hình dáng riêng, khác nhau trong cách dùng ở Mường Chà, Phong Thổ, Mộc Châu, Phù Yên; riêng CT Thanh Hoá rất gần với chữ Lào; CT Nghệ An khác cả về dạng chữ và cách viết; viết từ trên xuống dưới, từ phải sang trái. CT ở Việt Nam có 44 kí hiệu ghi phụ âm (mỗi phụ âm được ghi bằng hai kí hiệu khác nhau), 19 kí hiệu ghi vần và 3 kí hiệu ghi một số từ và ghi âm tiết láy lại. Kí hiệu ghi vần đặt xung quanh kí hiệu ghi phụ âm đầu. Người Thái ở Việt Nam đã dùng CT để ghi các sáng tác văn học dân gian, các nghi lễ tôn giáo... trên giấy bản, lá cây. Đã có một số phương án cải tiến và Latinh hoá CT ở Việt Nam.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học