cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

CÂU GHÉP

Tác giả: Ngôn ngữ học

CÂU GHÉP:

 (tk. câu phức hợp), câu có hai hoặc nhiều vế, mỗi vế có kiểu cấu tạo giống câu đơn, liên kết với nhau bằng liên từ và các phương tiện cú pháp khác, hoặc không có liên từ. CG thường được chia thành hai loại: CG song song (cg. CG liên hợp), vd. "Gió thổi mạnh và trời đổ mưa" và CG qua lại (cg. CG phụ thuộc), vd. "Trời mưa to nhưng nó vẫn ra đi".

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học