cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

CÂU CẦU KHIẾN

Tác giả: Ngôn ngữ học

CÂU CẦU KHIẾN:

(cg. câu mệnh lệnh), kiểu câu được phân định theo mục đích phát ngôn, nêu lên nội dung hành động đòi hỏi người nghe thực hiện. Vd. "Dậy đi!" (CCK khẳng định), "Đừng nghịch nữa!" (CCK phủ định).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học