cho thuê xe tại hà nội

Ngôn ngữ học

BẢNG KÍ HIỆU PHIÊN ÂM QUỐC TẾ

Tác giả: Ngôn ngữ học

BẢNG KÍ HIỆU PHIÊN ÂM QUỐC TẾ :

hệ thống kí hiệu dùng để ghi âm (âm tố, thanh, trường độ…) được Hội Ngữ âm học Quốc tế công bố lần đầu tiên năm 1908 và được bổ sung, hoàn thiện từ 1925. Hệ thống kí hiệu này mang tính quốc tế, được các nhà nghiên cứu và giảng dạy sử dụng rộng rãi, thống nhất ở nhiều nước trong lĩnh vực ngữ âm học.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Ngôn ngữ học