cho thuê xe tại hà nội

Luật học

XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tác giả: Luật học

XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH:

bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lí hành chính khác được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

Nguyên tắc XLVPHC là: 1) Việc XLVPHC phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. 2) Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. 3) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lí phải được tiến hành nhanh chóng, công minh; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng pháp luật. 4) Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt.
5) Việc XLVPHC phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết định hình thức, biện pháp xử lí thích hợp. 6) Không XLVPHC trong các trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Trong việc XLVPHC, cần chú ý tới các yếu tố về đối tượng bị xử lí như vị thành niên, chú ý tới các tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ được quy định trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 2002.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học