cho thuê xe tại hà nội

Luật học

XÉT XỬ CÔNG KHAI

Tác giả: Luật học

XÉT XỬ CÔNG KHAI:

một trong những nguyên tắc dân chủ của hoạt động xét xử, được quy định tại điều 131 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 "Toà án nhân dân xét xử công khai trừ trường hợp do luật định". Điều 18 của Bộ luật tố tụng hình sự là một trong những đảm bảo cho hoạt động xét xử được công bằng, nghiêm minh. Tính công khai trong công tác xét xử có nghĩa là việc xét xử các vụ án hình sự được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền được tham dự và theo dõi diễn biến của phiên toà xét xử. Nguyên tắc XXCK cho phép có thể tường thuật, thông báo trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình... về hoạt động xét xử của toà án. Trong trường hợp đặc biệt, cần bảo đảm bí mật nhà nước hoặc gìn giữ đạo đức xã hội thì toà án xử kín, nhưng phải tuyên án công khai. Nguyên tắc XXCK là điều kiện cho phép nhân dân giám sát hoạt động của toà án, cơ quan điều tra, đề cao trách nhiệm của những người tham gia tố tụng, đồng thời góp phần giáo dục công dân tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học