cho thuê xe tại hà nội

Luật học

TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP QUỐC TẾ

Tác giả: Luật học

TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP QUỐC TẾ:

sự hợp tác của các cơ quan tư pháp các nước trong việc giải quyết các vụ việc về dân sự, hôn nhân - gia đình và hình sự trên cơ sở điều ước quốc tế hoặc theo pháp luật và thực tiễn tư pháp quốc tế. Việt Nam đã kí kết hiệp định tương trợ tư pháp với các nước hữu quan như Liên bang Nga, Sec, Ba Lan, Cuba, Hungari, vv. Các hiệp định này đã quy định hàng loạt vấn đề về hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài trong đó bao gồm nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về điều kiện kết hôn, li hôn, về quan hệ giữa vợ chồng và các con, về nuôi con, đỡ đầu. Các hiệp định cũng dành nhiều quy định về việc phân chia tài sản thừa kế của công dân Việt Nam trên lãnh thổ các nước kí kết và ngược lại. Một phần quan trọng của từng hiệp định cũng đề cập tới việc giải quyết về các vấn đề tố tụng dân sự quốc tế: các nguyên tắc xác định thẩm quyền xét xử của toà án các nước kí kết; nguyên tắc và thủ tục thực hiện uỷ thác tư pháp quốc tế; công nhận và thi hành các bản án, quyết định của toà án các nước kí kết; các nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích của công dân các nước kí kết trên lãnh thổ của nhau.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học