cho thuê xe tại hà nội

Luật học

TƯ PHÁP

Tác giả: Luật học

TƯ PHÁP:

khái niệm dùng để chỉ các cơ quan toà án, việc xét xử các hành vi vi phạm pháp luật và các vụ kiện tụng trong nhân dân, hoạt động của các cơ quan điều tra, kiểm sát, truy tố, xét xử và thi hành án.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học