cho thuê xe tại hà nội

Luật học

TOÀ ÁN HIẾN PHÁP

Tác giả: Luật học

TOÀ ÁN HIẾN PHÁP:

cơ quan có vị trí pháp lí đặc biệt trong hệ thống các cơ quan nhà nước ở nhiều nước trên thế giới. Thông thường, TAHP do Quốc hội thành lập, có chức năng chủ yếu là bảo vệ các nguyên tắc của Hiến pháp, kiểm tra tính hợp hiến của các đạo luật. Ở mỗi nước, do lịch sử truyền thống nên thẩm quyền của TAHP có sự khác nhau. Vd. ở Pháp, TAHP được gọi là Hội đồng Bảo hiến, có nhiệm vụ: a) Phán quyết về tính hợp hiến của các đạo luật, sắc luật và quy tắc hành chính. b) Tham gia ý kiến về các đề nghị sửa đổi Hiến pháp do Uỷ ban Quốc hội chuyển giao. Hội đồng Bảo hiến còn giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc bầu cử Quốc hội và tổng thống cũng như các cuộc trưng cầu dân ý, kiểm tra tính hợp pháp của sự kiêm nhiệm chức vụ của các nghị sĩ. TAHP Liên bang ở Cộng hoà Liên bang Đức có thêm quyền giải thích Hiến pháp khi có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của Liên bang và các địa phương. Ở Hoa Kì, toà án thực hiện chức năng của TAHP.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học