cho thuê xe tại hà nội

Luật học

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

Tác giả: Luật học

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI:

(viết tắt từ tiếng Anh: WTO), tổ chức kinh tế đa phương có quy mô lớn nhất trên thế giới, hoạt động từ 1.1.1995 theo Hiệp định do 130 nước tham gia kí ngày 15.4.1994 tại Marakêch (Marrakech; Marôc). Tiền thân của TCTMTG ngày nay là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) do 23 nước thoả thuận, kí kết năm 1947. Khác với GATT (là cơ quan hoạt động trên cơ sở thoả thuận, không bắt buộc), TCTMTG là tổ chức có quy chế thường trực và các luật lệ mang tính bắt buộc đối với các nước tham gia. Phần lớn các thành viên của TCTMTG là các thành viên của GATT đã kí hiệp định cuối cùng của vòng Urugoay và cam kết thương lượng thâm nhập thị trường của mình cho hàng hoá và dịch vụ theo quyết định cuả cuộc họp Marakêch năm 1994. Ngoài các thoả thuận liên quan đến các thành viên ban đầu của TCTMTG, bất kì quốc gia hay tổ chức liên minh thuế quan nào có tư cách hoàn toàn độc lập trong các chính sách thương mại đều có thể gia nhập TCTMTG với các điều kiện đã được các thành viên nhất trí. Đến nay (4.2004), TCTMTG đã có 147 nước thành viên, trong đó 2/3 là các nước đang và kém phát triển; có 25 nước đang trong quá trình đàm phán để gia nhập tổ chức (trong đó có Việt Nam). Theo quy định của TCTMTG, tất cả các nước và vùng lãnh thổ là quan sát viên, trừ Vaticăng, đều phải bắt đầu đàm phán gia nhập TCTMTG trong vòng 5 năm kể từ ngày trở thành quan sát viên.

TCTMTG có 4 chức năng chính: hỗ trợ và giám sát thực hiện các hiệp định của tổ chức này; thúc đẩy tự do hoá thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại giữa các nước thành viên; rà soát chính sách thương mại của các nước thành viên. TCTMTG hoạt động theo những nguyên tắc cơ bản: thương mại không có sự phân biệt đối xử; tạo dựng một nền tảng ổn định cho thương mại; thương mại ngày càng tự do hơn thông qua đàm phán; tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng; có điều kiện đặc biệt dành cho các nước đang phát triển. Cơ quan cao nhất của TCTMTG là Hội nghị Bộ trưởng đại diện cho tất cả các nước thành viên, họp ít nhất 2 năm một lần. Cơ quan thường trực điều hành công việc chung là Đại hội đồng. Các cơ quan chức năng: Cơ quan Giải quyết Tranh chấp Thương mại; Cơ quan Rà soát Chính sách Thương mại; Hội đồng Thương mại Hàng hoá; Hội đồng Thương mại Dịch vụ; Hội đồng các Vấn đề Sở hữu Trí tuệ có Liên quan đến Thương mại. Các thành viên của TCTMTG được phân thành 4 nhóm chính: kém phát triển, có nền kinh tế chuyển đổi, đang phát triển và phát triển. TCTMTG thông qua các quyết định bằng sự nhất trí chứ không phải bằng bỏ phiếu, khi không đạt được sự nhất trí thì cho phép bỏ phiếu.

Ban Thư kí của TCTMTG đóng tại Giơnevơ (Genève), có nhiệm vụ phục vụ các cơ quan chức năng liên quan đến các cuộc thương lượng và việc thực thi các hiệp định, cung cấp trợ giúp kĩ thuật cho các nước đang phát triển đặc biệt cho các nước kém phát triển. Một công việc khác của Ban Thư kí liên quan đến việc đàm phán gia nhập TCTMTG cho các thành viên mới và cung cấp tư vấn cho các chính phủ xem xét tư cách hội viên; quyết định kết nạp thành viên mới chỉ được thông qua nếu 2/3 số nước thành viên tán thành tại Hội nghị Bộ trưởng.

Ngân sách của TCTMTG khoảng 83 triệu USD với sự đóng góp của các thành viên, dựa trên cơ sở chia sẻ theo tỉ lệ trong tổng số hoạt động thương mại của chính mình.

Sự ra đời của TCTMTG là nhằm đưa hoạt động thương mại quốc tế lên một bước cao hơn, hợp lí hơn, tiến tới một thế giới phát triển đồng đều hơn. Tuy nhiên, xung quanh TCTMTG cũng xuất hiện những vấn đề cần giải quyết như những mâu thuẫn giữa các nước giàu và các nước nghèo, và giữa các cường quốc với nhau. Xt. Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại; Vòng đàm phán.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học