cho thuê xe tại hà nội

Luật học

TẬP QUÁN PHÁP

Tác giả: Luật học

TẬP QUÁN PHÁP:

hệ thống các quy tắc xử sự dựa trên cơ sở các tập quán được nhà nước thừa nhận để điều chỉnh các quan hệ xã hội. TQP là hình thức pháp luật xuất hiện sớm nhất được sử dụng nhiều trong các nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản theo hệ thống pháp luật Anh, Mĩ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học